Zorgprogramma orthopsychiatrie

Leeftijd6 - 12 jaar
Type zorg24-uurs
Duur zorg2 jaar
Indicatiesernstige gedrags- en emotionele stoornissen a.g.v. gezins/opvoedingsproblematiek, meervoudige gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische stoornis
Werkgebied
Contra-indicatieste lage intelligentie, kinderpsychiatrische problematiek, waarbij de nadruk moet liggen op diagnostiek en psychotherapeutische aanpak, ernstige lichamelijke handicap, niet in staat zijn om onderwijs te volgen, onvermogen om in een groep te functioneren.
FolderDownload de folder

 

Als de opvoed- en opgroeiproblemen complexer van aard zijn, en er ook sprake is van psychiatrische problematiek, kan uw kind worden geplaatst in de behandelgroep die deel uitmaakt van het Zorgprogramma Orthopsychiatrie. Dat is een kleinere, sterk gestructureerde behandelgroep op de locatie van de sector jongere jeugd in Zandvoort, waar 24-uurs zorg wordt gecombineerd met therapeutische ondersteuning. De ernstige gedragsproblematiek moet eerst worden behandeld. Pas daarna ontstaat er perspectief en ruimte voor het verwerven van vaardigheden. Vanwege de psychiatrische gedragsproblematiek zijn er ook specialisten als een kinderpsychiater en vaktherapeuten bij betrokken. De behandeling wordt altijd gecombineerd met gezinsbegeleiding. Hoe kunt u als ouder vaardigheden ontwikkelen om de opvoeding straks weer aan te kunnen? Ook kijken we hoe de gezagsverhoudingen en communicatie binnen het gezin verbeterd kunnen worden. Doel is om uw kind straks weer thuis te laten wonen. Als dat niet mogelijk blijkt, zoeken wij samen met ouders en plaatser naar een andere woonomgeving (bv. pleeggezin, woongroep, gezinshuis). De opname in een behandelgroep is doorgaans niet langer dan twee jaar.